0

KURS DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

KURS JĘZYKA ZAWODOWEGO DLA OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich planujących podjęcie pracy za granicą ze szczególnym ukierunkowaniem na zawody medyczne takie jak: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, sanitariusz, pielęgniarka, opiekunka dziecięca.

Cel szkolenia:
-Posługiwanie się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
-Interpretowanie wypowiedzi dotyczących wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
-Analiza i interpretacja krótkiech teksty pisemne umożliwiających komunikowanie się w środowisku pracy;

Program szkolenia:
1. Choroby wieku podeszłego,
2. Potrzeby osoby starszej,
3. Pielęgnacja osób starszych i niepełnosprawnych,
4. Żywienie osób starszych,
5. Pierwsza pomoc,
6. Opieka w domu.
7. Wyposażenie domu chorego, akcesoria i leki, zwroty dotyczące pierwszej pomocy i wezwania pogotowia,
8. Zwykły dzień, praca z osobą starszą, czas wolny. Słownictwo dotyczące codziennych czynności,
9. Ciało i zdrowie, zdrowy styl życia. Części ciała, nazwy i objawy chorób

Program kursu obejmuje:
terminologię medyczną, zwroty niezbędne w kontakcie z pacjentem (wywiad medyczny, porady, zabiegi medyczne, dysfunkcje, choroby), zwroty niezbędne w rozmowie z pracodawcą