0

FACHSPRACHE MEDIZIN

Język niemiecki medyczny

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy różnych specjalizacji

MedLab Translatis specjalizuje się w kursach niemieckiego dla lekarzy i personelu medycznego i oferuje kursy tak dopasowane do potrzeb klienta by kompleksowo i intensywnie przygotować osoby do pracy w zawodzie w języku niemieckim.

Nacisk kładziemy na umiejętność porozumiewania się z pacjentem, kolegami po fachu, odnalezienie się w mowie specyficznie medycznej.

Kompetentni lektorzy dostosowują materiał, który niezbędny jest w pracy lekarza lub pielęgniarki . Zajęcia obejmują fachowe słownictwo, wyrażenia, ćwiczenia z formularzami, tworzenie sprawozdań, pisanie opinii lekarskich.

 Cel kursów

  • komunikacja ze współpracownikami: planowanie, organizacja, działanie, dokumentacja
  • prowadzenie pacjenta
  • poradnictwo medyczne w chorobie i dochodzeniu do zdrowia
  • praca z pacjentem w razie wypadku
  • fachowe słownictwo
  • intensywny trening pisany (tworzenie opinii lekarskich)
  • rozumienie poleceń
  • odgrywanie ról w sytuacjach codziennych: rozmowy z kolegami z pracy, pacjentami, przełożonymi