0

Szkolenie z języka angielskiego zawodowego dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego

Szkolenie z języka angielskiego zawodowego dla nauczycieli i lektorów języka angielskiego

Szkolenie z języka angielskiego zawodowego  dla  lektorów języka angielskiego
21.09. 2019  Warszawa, w godzinach 9:30 - 17:30

JUPITER - centrum szkoleniowo – konferencyjne Warszawa ul. Towarowa 22

  Serdecznie zapraszamy nauczycieli chcących poszerzyć swoją wiedzę o
terminologię branżową .
W trakcie warsztatów nauczyciele języka angielskiego zapoznają się z
wieloma praktycznymi technikami, które będą mogli zastosować w trakcie
prowadzenia zajęć .
1. Cele kursu z języka angielskiego zawodowego
2. Funkcje leksyki, gramatyki w tworzeniu materiałów
3. Jak nauczyć kursanta " powtarzania i utrwalania"
Nauczyciele będą mogli zapoznać się ze specjalistyczną terminologią
przydatną zarówno w tłumaczeniach jak i nauczaniu.

Podzielimy się z Tobą cenną wiedzą odnośnie konkretnych zagadnień, które
wymagają poszczególne profesje. Nasze materiały edukacyjne zawierają
zakres leksykalny, który pomoże Waszemu uczniowi odnaleźć się w
anglojęzycznym środowisku pracy.

9.30 - 11.00
1. Cele kursu z języka angielskiego zawodowego
2. Funkcje leksyki, gramatyki w tworzeniu materiałów
3. Jak nauczyć kursanta " powtarzania i utrwalania"
Omówienie słownictwa związanego z kierunkiemTECHNIK ORTOPEDA

COFFEE BREAK

11.15 -  13.00 Omówienie słownictwa związanego z kierunkiem  TECHNIK
MASAŻYSTA

COFFEE BREAK

13.15 - 15.00 – Przedstawienie nowych materiałów językowych dla branży -
ORTOPTYSTKA, PROTETYK SŁUCHU

COFFEE BREAK

15.15 - 16.30  –  Omówienie materiałów dla kierunków : OPIEKUNKA
DZIECIĘCA, OPIEKUN MEDYCZNY

16.30 -   17.30           Omówienie i prezentacja materiałów
opracowanych dla kierunku  STERYLIZACJA MEDYCZNA


  Szkolenie prowadzą lektorzy języka angielskiego medycznego na co dzień
uczący na UAM , WUM oraz w szkołach medycznych w Warszawie
Cena: 350 zł

W cenie otrzymają Państwo wyjątkowe autorskie materiały dydaktyczne,
poczęstunek oraz certyfikat

Rejestracja

https://angielskizawodowyibranzowy.konfeo.com