0

JĘZYK ANGIELSKI DLA BRANŻY STOMATOLOGICZNEJ 11.06.2016

ĘZYK ANGIELSKI DLA BRANŻY STOMATOLOGICZNEJ 11.06.2016

Celem szkolenia specjalistycznego jest:

• fachowe przygotowanie klienta z branży stomatologicznej by był w pełni gotowy do pracy z pacjentem obcojęzycznym

• fachowe przygotowanie klienta z branży stomatologicznej jak podejść z sukcesem do rozmów kwalifikacyjnych w krajach anglojęzycznych

• nacisk na skuteczną i fachową komunikację branżową

Zapraszamy
Lektorów języka angielskiego medycznego
• lekarzy stomatologów różnych specjalizacji,
• asystentki i higienistki stomatologiczne
• techników dentystycznych,
• studentów i stażystów stomatologii

Cena: 310 zł

W CENĘ WLICZONE SĄ AUTORSKIE MATERIAŁY SPECJALISTYCZNE, POCZĘSTUNEK I CERTYFIKAT

Zgłoszenia przyjmujemy mailem lub telefonicznie:

medlab.translatis@gmail.com
kontakt@medlabtranslatis.pl

tel. 505-123-256

MedLabTranslatis
Centrum szkoleniowe i tłumaczeniowe

TEMATY PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

1.Interview with a patient

2.Dental professions and their responsibilities
3. Diagnosig pain
4. Dentition
5.Professional equimpent
6. Preventative dentistry
7. Dental disorders
8. Restorations
9. Endodontics
10. Extractions
11. Prosthetic dentistry
12. Cosmetic dentistry

ZAPRASZAMY!
ORGANIZAROREM SZKOLENIA JEST CENTRUM SZKOLENIOWO-TŁUMACZENIOWE MEDLABTRANSLATIS