0

Kurs języka polskiego, jako obcego

Kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego, jako obcego

Celem kursu jest zdobycie kompetencji językowych z języka polskiego na poziomie podstawowym, pozwalającym na komunikację w podstawowych sytuacjach zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Oferujemy kursy i lekcje języka polskiego online, sprofilowane tematycznie i na różnym poziomie kompetencji językowej. Bazując na wiedzy i doświadczeniu nauczycieli języka polskiego dla cudzoziemców oraz metodyków e-learningu, kursy zostały zaprojektowane w sposób jak najbardziej użyteczny i podporządkowany metodyce nauczania języków obcych w środowisku online. Kurs języka polskiego codziennego i biznesowego na każdym poziomie podzielony jest na 30 lekcji oraz dodatkowo 3 lekcje do wyboru z kursu na specjalne okazje, natomiast kurs "Polski dla turystów" to 15 lekcji oraz dodatkowo 1 lekcja do wyboru z kursu na specjalne okazje. 

Każda lekcja podporządkowana jest jednemu tematowi, osadzonemu w bardzo praktycznych sytuacjach. Początkowe ekrany w przyjazny sposób wprowadzają nowe słownictwo, kolejne przybliżają struktury, w których poznane słowa najczęściej występują - tak, by student jak najszybciej mógł zastosować nowe słowa w praktyce.

  1. Nauka podstawowych zwrotów powitalnych i pożegnalnych, przedstawienie się oraz zapoznanie z polskim alfabetem i oswajanie z językiem – próby wymowy trudniejszych głosek, łamańce językowe.
  2. Gramatyka – zapoznanie z zaimkami osobowymi oraz podstawowymi czasownikami: być, mieć, mieszkać, nazywać się. Zaimek “się” i jego użycie. Nauka liczebników 1-10.
  3. Mianownik – teoria i ćwiczenia praktyczne. Podstawowe rzeczowniki i nauka podstawowych pytań o informację, np. “ Kto to jest..?”, “Co to… jest?”, “Skąd jesteś…” oraz odpowiedzi na zadane pytania.
  4. Nauka liczebników 11-20, nazw kolorów oraz przymiotników opisujących wygląd. Zapoznanie się z podstawami koniugacji “-em”, “-esz”. Praktyczne ćwiczenia: próby zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
  5. Słownictwo dotyczące narodowości oraz wykonywanych zawodów. Pytania o wiek: “Ile masz lat?” Koniugacja “-ę”, “-isz”.
  6. Słownictwo dotyczące członków rodziny oraz dni tygodnia. Gramatyka: wprowadzenia biernika.
  7. Liczebniki 21-100. “Ile to kosztuje” – konwersacje na temat zakupów spożywczych, określanie ceny. Podstawowe produkty spożywcze.
  8. Czasowniki modalne. Słownictwo związane z hobby i zainteresowaniami. Praktyczne konwersacje.
  9. Czasowniki “jeść”, “pić”, “lubić” oraz słownictwo związane z potrawami, daniami i napojami. Praktyczne konwersacje.
  10. Rutyna dnia codziennego: słownictwo związane z codziennymi czynnościami, porami dnia oraz dni tygodnia. Czasowniki “iść”, “pracować”, “spać”, czasowniki zakończone na “-ować” i internacjonalizmy.
  11. Godziny i spotkania – nauka podawania godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej, konwersacje o planach i spotkaniach. Liczebniki porządkowe i zaimek w narzędniku.
  12. Podróżowanie – nauka podstawowych zwrotów podczas podróży komunikacją miejską, pociągiem, autobusem. Słownictwo związane z podróżami oraz pytania o informacje na dworcu, zakup biletu, itd. Gramatyka – dopełniacz w l.pojedynczej.
  13. Zakupy – zapoznanie z nazwami i rodzajami sklepów: sklep spożywczy, sklep rtv, sklep odzieżowy, apteka. Nauka podstawowych zwrotów podczas robienia zakupów, pytań o produkty, itp. Praktyczne konwersacje. Gramatyka – stopniowanie, dopełniacz w l. mnogiej.
  14. Nazwy miesięcy i okoliczniki czasu. Wprowadzenie czasu przeszłego i odmiana podstawowych czasowników w czasie przeszłym.
  15. Czas przeszły dokonany i niedokonany – różnice. Powtórzenie okoliczników czasu.
  16. Konwersacje na temat planów na przyszłość i wprowadzenie czasu przyszłego. 
  17. W mieście – wprowadzenie nowego słownictwa w tematyce lokalizacji, nazw obiektów, kierunków i pytań o drogę. Gramatyka – miejscownik w l. pojedynczej i mnogiej.
  18. W mieszkaniu – wprowadzenie nowego słownictwa w odniesieniu do: układu mieszkania, wyposażenia mieszkania: nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów domowych. Pytania o wynajem mieszkania. Gramatyka – dopełniacz, narzędnik i miejscownik w wyrażeniach przyimkowych.
  19. Pogoda – wprowadzenie słownictwa związanego z porami roku i zjawiskami pogodowymi. Konwersacje na temat pogody i prognozy na przyszłe dni. Gramatyka – przymiotnik a przysłówek.
  20. Części ciała i choroby – wprowadzenie słownictwa z nazwami części ciała i popularnymi dolegliwościami: katar, kaszel, ból głowy. Konwersacje: umówienie się na wizytę lekarską, opis dolegliwości, zapytanie o leki i receptę. Struktura: bolą/boli mnie.
  21. W pracy – wprowadzenie słownictwa związanego z zawodami, nauka wyszukiwania ogłoszeń i pytań o pracę. Konwersacje: na rozmowie kwalifikacyjnej, opis doświadczenia i umiejętności, tworzenie CV. Czas przeszły dokonany.
  22. W pracy cz.2 – wprowadzenie słownictwa z urządzeniami biurowymi, podstawowymi czynnościami w pracy, kursami i szkoleniami. Posługiwanie się komputerem z klawiaturą w języku polskim.